De Stichting

De Stichting Herbert Duintjer Fonds zet zich in voor de bevordering van wetenschap, cultuur en maatschappij door het ondersteunen van diverse initiatieven en projecten.

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit een college van vier leden. Bij het ontstaan van een vacature, door overlijden, bedanken of anderszins, wordt daarin binnen een maand door coöptatie door de overige bestuursleden voorzien op gelijke wijze als zulks geschiedt bij de stichting Het Dr. Henricus Popta Gasthuis te Marssum. De bestuursleden moeten in Friesland woonachtig zijn. Een bestuurslid, dat Friesland metterwoon verlaat, verliest daardoor zijn functie als bestuurslid.

Bestuursleden

Mr. F.A. de Gelder
Mr. K.A. Breuker
Mr. J.P. Weitenberg
Mr. S. van Haersma Buma

Contact met de stichting

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

6 + 5 =

Stichting Herbert Duintjer Fonds

Slotleane 1
9034HM Marsum