Stichting
Herbert Duintjer Fonds

De stichting is op 29 augustus 1972 opgericht door Mr. Allert Nanne Duintjer en zijn vrouw Antonia Lucretia Nanninga. Omdat hun zoon op jonge leeftijd is overleden besloten zij een fonds op te richten die zijn naam zou dragen.

Onze doelstelling

De stichting is op 29 augustus 1972, opgericht als Stichting Herbert Duintjer Fonds en zetelt in Marsum. Volgens artikel 2 van de statuten stelt de stichting zich ten doel:

2.1 Het doel der stichting is het lenigen van sociale, culturele en andere de mensen beroerende noden, en het stimuleren van activiteiten ter bestrijding van die noden, bij voorkeur in de provincie Fryslân, een en ander in de ruimste zin genomen. Tot het doel der stichting behoort onder meer ook het steunen van activiteiten op oudheidkundig, heemkundig en museaal gebied, en op het gebied van dierenbescherming, natuurbescherming, monumentenzorg, gezondheidszorg, enzovoort.

2.2 De stichting kan haar doel ook nastreven door het verlenen van bijdragen aan verenigingen, stichtingen of andere organisaties van algemeen nut wier werkzaamheden in overeenstemming met het doel der stichting zijn.

2.3 De strekking van dit artikel kan niet worden gewijzigd.

Historie

De Stichting Herbert Duintjer Fonds werd opgericht in 1972 door Mr. Allert Nanne Duintjer en zijn vrouw Antonia Lucretia Nanninga ter nagedachtenis aan hun zoon, die op jonge leeftijd was overleden. Het doel van de stichting was om zijn naam en gedachtegoed voort te laten leven en een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving.

Sinds de oprichting heeft het fonds talloze initiatieven en projecten ondersteund die bijdragen aan de bevordering van wetenschap, cultuur en maatschappij. Zo heeft het fonds wetenschappelijk onderzoek gefinancierd, bijgedragen aan de restauratie van historische gebouwen en monumenten en kunst en cultuur gesteund. De stichting heeft een belangrijke rol gespeeld bij het bevorderen van deze doelen en blijft zich inzetten voor de doelstellingen die de oprichters voor ogen hadden.

Neem contact op

Wilt u meer informatie over Stichting Herbert Duintjer Fonds of hebt u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

6 + 13 =